MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ BAGAŻNIKA

HYBRYDOWY:1239 mm      

BENZYNOWY: 1249 mm

MAKS. DŁUGOŚĆ PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ

HYBRYDOWY I BENZYNOWY:1477 mm

WYMIARY

WAGA

Pokazane opcje mogą nie być dostępne lub mogą być dostępne w ramach opcji za dodatkową opłatą.

¹ Masa własna pojazdu + zbiornik paliwa zapełniony w 90% paliwem, płyny, narzędzia, koło zapasowe (jeśli występuje) i kierowca (75 kg). Masa pojazdu podstawowego zmienia się w zależności od wersji wyposażenia i opcji dodatkowych.