SYSTEMY POKŁADOWE NISSANCONNECT

Zaktualizuj mapy nawigacji samochodowej, korzystając z jednej z 2 dostępnych metod

 

SYSTEMY POKŁADOWE NISSANCONNECT

Zaktualizuj mapy nawigacji samochodowej, korzystając z jednej z 2 dostępnych metod

 

SYSTEMY POKŁADOWE NISSANCONNECT

Zaktualizuj mapy nawigacji samochodowej, korzystając z jednej z 2 dostępnych metod

Metoda 1

Automatyczna aktualizacja map

Ustaw swój „ulubiony region”, a samochód będzie automatycznie sprawdzał dostępność nowych map. Musisz się tylko zadbać o dobre połączenie z siecią.

Metoda 2

Aktualizacja map przez sieć Wi-Fi

Aby zaktualizować inne regiony, wystarczy połączyć samochodowy system nawigacji z siecią Wi-Fi i sprawdzić, czy dostępna jest nowa mapa.

Masz system starszej generacji?
Aby korzystać z najnowszej wersji systemu, wystarczy go zaktualizować.

Masz system starszej generacji?
Aby korzystać z najnowszej wersji systemu, wystarczy go zaktualizować.

Own an earlier generation ?
To get the latest version - simply update.

Aktualizacja map

 

Wystarczy wprowadzić model i rok produkcji samochodu, aby pobrać najnowsze aktualizacje map.

Aktualizacja map

Metoda 1

Automatyczna aktualizacja map

Metoda 1

Automatyczna aktualizacja map

Metoda 1

Automatyczna aktualizacja map

Po wykonaniu poniższej procedury, Twój Nissan będzie sprawdzał dostępność nowych map co 7 dni i powiadomi Cię o tym odpowiednim komunikatem.

Krok 1

 

Wybierz opcję „Informacje” na ekranie w samochodzie.

 

Krok 2

 

Następnie wybierz opcję „Informacje o systemie”.

 

Krok 3

 

Teraz wybierz opcję „Aktualizacja map”.

 

Krok 4

 

Teraz wybierz opcję „Ustawienia aktualizacji map”.

 

Krok 5

 

Teraz wystarczy wybrać ulubiony region.

 

Krok 6

 

Potwierdź swój wybór w okienku wyświetlonym na ekranie. Jeśli nowa mapa zostanie znaleziona, pojawi się stosowny komunikat.

 

Metoda 2

Aktualizacja map przez sieć Wi-Fi

Metoda 2

Aktualizacja map przez sieć Wi-Fi

Metoda 2

Aktualizacja map przez sieć Wi-Fi

Aby skorzystać z tej metody, samochód musi znajdować się w pobliżu hotspotu Wi-Fi lub korzystać z danych mobilnych smartfona.

Krok 1

 

Wybierz opcję „Informacje” na ekranie w samochodzie, a następnie „Informacje o systemie” i „Aktualizacja map”.

 

Krok 2

 

Wybierz opcję „Aktualizuj przez Wi-Fi”.

 

Krok 3

 

Wybierz obszary, które chcesz zaktualizować. Jeśli mapa jest nadal aktualna, wyświetlony zostanie komunikat „Aktualna wersja mapy jest najnowszą dostępną".

 

Krok 4

 

Jeśli mapa wymaga aktualizacji, wyświetlone zostaną dostępne opcje dla wybranych obszarów. Wystarczy wybrać „Tak”, aby zaktualizować mapę.

 

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?

Need help?

Telefoniczne centrum obsługi klienta Nissana

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami w każdej chwili pod numerem +48 801 647 726.

Odpowiedzi na wszystkie pytania

Odpowiedzi na wszystkie pytania

All your questions answered

Parowanie telefonu z samochodem

 

Szybkie łączenie urządzenia z modułem Bluetooth i samochodu Nissana po jego uruchomieniu.

Parowanie telefonu z samochodem

Mapy i bieżące informacje o natężeniu ruchu są płatne, ale przez okres 3 lat są oferowane bezpłatnie dla kwalifikujących się samochodów. Zapraszamy na stronę poświęconą pojazdom wyposażonym w tę aplikację tutaj lub do sięgnięcia po broszurę dotyczącą konkretnego samochodu, aby dowiedzieć się więcej. Amazon, Alexa i wszystkie powiązane logotypy są znakami towarowymi korporacji Amazon.com, Inc. lub jej podmiotów stowarzyszonych. Mapy i bieżące informacje o natężeniu ruchu, usługi zdalnego sterowania oraz inteligentne powiadomienia są oferowane bezpłatnie do czasu odwołania dla kwalifikujących się samochodów wyposażonych w aplikację NissanConnect Services. Funkcja dostępna na niektórych rynkach. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego dealera Nissana.