SYSTEMY POKŁADOWE NISSANCONNECT

Zaktualizuj mapy nawigacji samochodowej, korzystając z jednej z 2 dostępnych metod

 

SYSTEMY POKŁADOWE NISSANCONNECT

Zaktualizuj mapy nawigacji samochodowej, korzystając z jednej z 2 dostępnych metod

 

SYSTEMY POKŁADOWE NISSANCONNECT

Zaktualizuj mapy nawigacji samochodowej, korzystając z jednej z 2 dostępnych metod

Metoda 1

Automatyczna aktualizacja map

Ustaw swój „ulubiony region”, a samochód będzie automatycznie sprawdzał dostępność nowych map. Musisz się tylko zadbać o dobre połączenie z siecią.

Metoda 2

Aktualizacja map przez sieć Wi-Fi

Aby zaktualizować inne regiony, wystarczy połączyć samochodowy system nawigacji z siecią Wi-Fi i sprawdzić, czy dostępna jest nowa mapa.

Masz system starszej generacji?
Aby korzystać z najnowszej wersji systemu, wystarczy go zaktualizować.

Masz system starszej generacji?
Aby korzystać z najnowszej wersji systemu, wystarczy go zaktualizować.

Own an earlier generation ?
To get the latest version - simply update.

Aktualizacja map

 

Wystarczy wprowadzić model i rok produkcji samochodu, aby pobrać najnowsze aktualizacje map.

Aktualizacja map

Metoda 1

Automatyczna aktualizacja map

Metoda 1

Automatyczna aktualizacja map

Metoda 1

Automatyczna aktualizacja map

Po wykonaniu poniższej procedury, Twój Nissan będzie sprawdzał dostępność nowych map co 7 dni i powiadomi Cię o tym odpowiednim komunikatem.

Krok 1

 

Wybierz opcję „Informacje” na ekranie w samochodzie.

 

Krok 2

 

Następnie wybierz opcję „Informacje o systemie”.

 

Krok 3

 

Teraz wybierz opcję „Aktualizacja map”.

 

Krok 4

 

Teraz wybierz opcję „Ustawienia aktualizacji map”.

 

Krok 5

 

Teraz wystarczy wybrać ulubiony region.

 

Krok 6

 

Potwierdź swój wybór w okienku wyświetlonym na ekranie. Jeśli nowa mapa zostanie znaleziona, pojawi się stosowny komunikat.

 

Metoda 2

Aktualizacja map przez sieć Wi-Fi

Metoda 2

Aktualizacja map przez sieć Wi-Fi

Metoda 2

Aktualizacja map przez sieć Wi-Fi

Aby skorzystać z tej metody, samochód musi znajdować się w pobliżu hotspotu Wi-Fi lub korzystać z danych mobilnych smartfona.

Krok 1

 

Wybierz opcję „Informacje” na ekranie w samochodzie, a następnie „Informacje o systemie” i „Aktualizacja map”.

 

Krok 2

 

Wybierz opcję „Aktualizuj przez Wi-Fi”.

 

Krok 3

 

Wybierz obszary, które chcesz zaktualizować. Jeśli mapa jest nadal aktualna, wyświetlony zostanie komunikat „Aktualna wersja mapy jest najnowszą dostępną".

 

Krok 4

 

Jeśli mapa wymaga aktualizacji, wyświetlone zostaną dostępne opcje dla wybranych obszarów. Wystarczy wybrać „Tak”, aby zaktualizować mapę.

 

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?

Need help?

Telefoniczne centrum obsługi klienta Nissana

Kontakt z nami

Skontaktuj się z nami w każdej chwili pod numerem 801 647 726.

Odpowiedzi na wszystkie pytania

Odpowiedzi na wszystkie pytania

All your questions answered

Parowanie telefonu z samochodem

 

Szybkie łączenie urządzenia z modułem Bluetooth i samochodu Nissana po jego uruchomieniu.

Parowanie telefonu z samochodem

Mapy i bieżące informacje o natężeniu ruchu są płatne, ale przez okres 3 lat są oferowane bezpłatnie dla kwalifikujących się samochodów. Zapraszamy na stronę poświęconą pojazdom wyposażonym w tę aplikację tutaj lub do sięgnięcia po broszurę dotyczącą konkretnego samochodu, aby dowiedzieć się więcej. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z lokalnym dealerem Nissana3. Amazon, Alexa i wszystkie powiązane logotypy są znakami towarowymi korporacji Amazon.com, Inc. lub jej podmiotów stowarzyszonych4. Mapy i bieżące informacje o natężeniu ruchu, usługi zdalnego sterowania oraz inteligentne powiadomienia są płatne, ale przez okres 3 lat są oferowane bezpłatnie dla kwalifikujących się samochodów wyposażonych w aplikację NissanConnect Services. Zapraszamy na stronę poświęconą pojazdom wyposażonym w tę aplikację  tutaj lub do sięgnięcia po broszurę dotyczącą konkretnego samochodu, aby dowiedzieć się więcej. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z lokalnym dealerem Nissana5. Funkcja dostępna na niektórych rynkach. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego dealera Nissana.