ZADAJ PYTANIE

Wybierz, aby rozwinąć listę

Twój numer VIN (17- znakowy numer seryjny) pomoże nam udzielić odpowiedniego wsparcia.

Dziękujemy za użycie mniej niż 1500 znaków

Imię powinno składać się tylko z liter.

Nazwisko powinno składać się tylko z liter.

Informacja ta niezbędna jest do przetworzenia Twojej prośby. Dane nie zostaną użyte w celu
marketingowym,do momentu wyrażenia zgody.

Potwierdzam, że zapoznałem się z podstroną  „Warunki", w szczególności z postanowieniami dotyczącymi ochrony danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych, udostępnionych w niniejszym formularzu. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od firmy Nissan oraz jej autoryzowanych dealerów materiałów marketingowych dotyczących produktów i świadczonych usług, zarówno drogą elektroniczną, jak i listownie oraz na kontaktowanie się ze mną w celu przeprowadzenia badań rynkowych. Oświadczam, że udzielenie niniejszej zgody oraz podanie danych jest dobrowolne i zostało dokonane po zapoznaniu się z treścią podstrony „Warunki” oraz jest ważne do odwołania. Mam świadomość, że mam prawo odwołać swoją zgodę lub zażądać zmiany lub usunięcia danych na zasadach tam określonych.

*Pola obowiązkowe