Ujęcie 3/4 przodu i profil Nissana Navara na tle gór

ELASTYCZNOŚĆ, JAKIEJ WYMAGASZ.
MOŻLIWOŚCI, JAKICH POTRZEBUJESZ.