Najnowsze oferty

Odkryj najnowsze oferty


  CHCIAŁBYŚ ZOBACZYĆ POZOSTAŁE OFERTY?

  *Szczegóły oferty u dealerów!

  Ceny promocyjne uwzględniają rabat. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT 23% oraz podatek akcyzowy. Cennik niniejszy zawiera dane aktualne na dzień jego wydania. Nissan Sales CEE Kft. zastrzega sobie prawo do zmiany danych zawartych w cenniku bez uprzedniego zawiadomienia. Wskazane ceny brutto mogą być zmienione w szczególności w przypadku zmiany podatku VAT. Niniejszy cennik obowiązuje od 01.03.2018 do odwołania lub wydania nowego cennika. Dane w nim zawarte podane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty zawarcia umowy. Informacje dotyczące odzysku i recyclingu samochodów oraz ich przydatności w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej www.nissan.pl. Ceny akcesoriów nie zawierają kosztów montażu i materiałów z tym związanych.

  Rabat ważny tylko w przypadku następujących kategorii: (1) Jakakolwiek spółka zarejestrowana z wyciągiem z Rejestru Sądowego (KRS) lub będąca w trakcie rejestracji sądowej, lub (2)

  każdy prywatny przedsiębiorca wpisany do ewidencji działalności gospodarczej. Oferta dostępna tylko dla dealerów biorących udział w programie.

  Szczegółowe warunki Leasingu Select dla przedsiębiorstw oferowanego przez RCI Leasing Polska Sp. z o.o. dostępne u Autoryzowanych Dealerów Nissana.