REGULAMIN

NINIEJSZE WARUNKI REGULUJĄ SPOSÓB KORZYSTANIA PRZEZ CIEBIE Z TEJ STRONY.
JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z NIMI, OPUŚĆ TĘ STRONĘ NATYCHMIAST.
OKREŚLONE WYJĄTKI SĄ ZDEFINIOWANE. DEFINICJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA KOŃCU.

DANE OSOBOWE I ZGODA NA ICH PRZETWARZANIE

Jako Administrator danych, Spółka Nissan zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. 20.101.926 z późniejszymi zmianami) jest uprawniony do przetwarzania Państwa danych osobowych, które udostępniacie Państwo poprzez niniejszą stronę internetową, samodzielnie lub poprzez swój oddział w Polsce, wyłącznie za Państwa zgodą i na poniższych warunkach: Udzielam zgody Spółce NISSAN Sales CEE Kft., siedziba: Infopark sétány 3/B, 1117 - Budapeszt, Republika Węgierska, numer rej. spółki: Cg. 01-09-735739 samodzielnie lub jej oddziałowi - NISSAN Sales Central & Eastern Europe Kft. Sp. z o.o. Oddział w Polsce, adres siedziby: Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa, numer rej. spółki 242329 (dalej zwanej „Administratorem danych”) zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych na przetwarzanie informacji udostępnionych w formularzu znajdującym się na niniejszej stronie internetowej w tym celu, na wprowadzanie tych danych do bazy danych i użytkowanie tych danych w celu przedstawiania ofert dotyczących produktów Nissan oraz do celów statystycznych (badań marketingowych – zadowolenia klienta). Udzielam zgody również na przesyłanie mi korespondencji handlowej pod adres, w tym adres e-mail, podany przeze mnie w formularzu służącym do tego celu. Potwierdzam, że podanie moich danych jest dobrowolne, że jestem uprawniony do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, że jestem uprawniony do zmiany tych danych oraz że jestem uprawniony w zakresie określonym w rozdziale 4 Ustawy o ochronie danych osobowych (tj. do zażądania wyjaśnień od Administratora danych lub podmiotu przetwarzającego dane oraz usunięcia wszelkich błędnych danych na warunkach określonych we wspomnianej Ustawie, w szczególności do zażądania zablokowania, skorygowania, uzupełnienia lub usunięcia danych osobowych). Wyrażam również zgodę na udostępnianie moich danych osobowych wyłącznie w wyżej wymienionym celu przez Administratora danych Grupie Nissan (w szczególności spółkom: Nissan-Europe S.A.S. z siedzibą w 2, Avenue du Vieil Etang 78180 Montigny-le-Bretonneux, Francja oraz Nissan International SA z siedzibą w Zone d'activités La Pièce 12 1180 Rolle, Szwajcaria), autoryzowanym dealerom i serwisom Nissana.. Ponadto dla wskazanych powyżej celów, wyżej wymienieni administratorzy danych osobowych będą uprawnieni do powierzenia przetwarzania moich niniejszym udostępnionych danych osobowych organizacjom zajmującym się przetwarzaniem danych oraz badaniami marketingowymi w Polsce i zagranicą, które działać będą na zlecenie administratorów. Lista podmiotów, którym udostępnione zostały dane, jest udostępniana przez Administratora danych na żądanie i istnieje możliwość skontaktowania się z Administratorem danych pod adresem kontaktowym podanym poniżej. Udzielam swojej zgody na okres 10 lat, w ciągu którego mogę odwołać swoją decyzję w każdej chwili przed upływem tego okresu, dzwoniąc pod numer telefonu: 0 801 647726, poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: poland@nissan-services.eu, lub w zależności od sytuacji w formie pisemnej pod adresem: NISSAN Sales CEE Kft., adres siedziby: Infopark sétány 3/B, 1117- Budapeszt, Republika Węgierska, gdzie mogę uzyskać informacje o danych osobowych przeze mnie udostępnionych i gdzie są one przetwarzane przez Administratora danych, i skorzystać ze swoich praw określonych w rozdziale 4 Ustawy o ochronie danych osobowych – patrz poprzedni akapit. Informacje o organizacjach przetwarzających dane i zajmujących się badaniami marketingowymi dla Nissan Sales CEE Kft. , Nissan-Europe S.A.S. oraz Nissan International S.A. mogą być uzyskane pod numerem telefonu: 06 80 333 888.

Do góry

ZAPEWNIENIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, nieupoważnionym wykorzystaniem lub publikacją. Państwa dane osobowe zostały zabezpieczone na serwerach znajdujących się w kontrolowanych i chronionych warunkach, zabezpieczonych przy pomocy najnowszych systemów i oprogramowania służącego do ochrony danych lub w formie drukowanej przy zapewnionym maksimum ochrony przed nieupoważnionym dostępem. Dane nienoszące cech danych osobowych, np. Państwa pytania, komentarze, pomysły oraz opinie, nie są traktowane jako poufne i mogą zostać wykorzystane i opublikowane w celu poprawy jakości działalności Spółki Nissan bez żadnych zobowiązań wobec Państwa i nie będą Państwu przysługiwać żadne roszczenia wobec Spółki Nissan z tego tytułu.

Do góry

PLIKI COOKIE

Czym są pliki cookie?
Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe umieszczane przez odwiedzane witryny internetowe w przeglądarce Państwa komputera lub telefonu komórkowego. Są one powszechnie stosowane i mają na celu umożliwienie właściwego funkcjonowania witryny bądź uczynienie korzystania z niej atrakcyjniejszym dla użytkownika, a także dostarczenie określonych informacji właścicielom witryny. Nasze pliki cookie mogą zawierać informacje na temat Państwa preferencji dotyczących odwiedzanych witryn internetowych i pomagają nam dostosować nasze witryny do Państwa zainteresowań.

W jaki sposób można zaakceptować bądź zablokować pliki cookie?

Korzystając z funkcji ustawień, użytkownicy mogą zdecydować się na akceptowanie wszystkich plików cookie, otrzymywanie powiadomień w przypadku pojawienia się nowego pliku cookie albo zablokowanie plików cookie w dowolnym momencie. Wybór tej ostatniej opcji oznacza, że użytkownik nie uzyska dostępu do niektórych spersonalizowanych usług, a tym samym może nie być w stanie w pełni wykorzystać możliwości oferowanych przez nasze witryny internetowe.

Jeśli nie chcą Państwo w ogóle otrzymywać żadnych plików cookie albo tylko niektórych, mogą Państwo odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że każda przeglądarka jest inna. Informacje o sposobie zmiany ustawień dotyczących plików cookie znajdą Państwo w swojej przeglądarce w zakładce „Pomoc”.

W jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie?
Informacje uzyskane dzięki plikom cookie mogą pozwolić nam na przeanalizowanie sposobu, w jaki korzystają Państwo z naszych stron i pomagają nam zwiększyć satysfakcję, jaką użytkownicy czerpią, odwiedzając nasze witryny. Informacji gromadzonych przez nasze pliki cookie nie wykorzystuje się do ustalenia Państwa tożsamości ani do przesyłania Państwu materiałów reklamowych pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Nie zamierzamy też wykorzystywać plików cookie do wysyłania spersonalizowanych materiałów reklamowych do dzieci.

Jakiego rodzaju plików cookie używamy i w jakim celu?

Pliki cookie wynikające z potrzeb technicznych.
Niektóre z naszych plików cookie są niezbędne do poprawnego działania naszych witryn lub niektórych z ich funkcji. Odrzucenie takich plików cookie w trakcie korzystania z naszych witryn jest niemożliwe. Należą do nich także pliki cookie rejestrujące, czy dany użytkownik wyraził zgodę na wykorzystywanie przez naszą witrynę internetową plików cookie, czy też nie.

Pliki cookie związane z sesją i dotyczące preferencji.
Możemy korzystać z plików cookie związanych z sesją przeglądania, aby przez to usprawnić działanie naszych witryn internetowych, np. umożliwić użytkownikowi przechodzenie między poszczególnymi stronami. Te pliki cookie wygasają po zakończeniu sesji (np. po zamknięciu przez użytkownika okna przeglądarki). Możemy także wykorzystywać pliki cookie utrzymujące się przez dłuższy okres w celu zapamiętania Państwa preferencji i wyborów dokonanych w trakcie korzystania z naszych witryn internetowych. Żywotność takich plików cookie z reguły nie przekracza dwóch lat.

Pliki cookie służące do analiz.
Możemy wykorzystywać pliki cookie służące do analiz w celu usprawnienia funkcjonowania naszych witryn internetowych dzięki zbieranym informacjom o liczbie osób odwiedzających nas, sposobie, w jaki trafili oni na naszą witrynę i w jaki korzystają oni z witryny (np. które strony są najczęściej odwiedzane przez użytkowników). W tym celu możemy korzystać z narzędzi analitycznych udostępnianych przez następujących dostawców i związanych z nimi plików cookie:
Google Analytics : Polityka prywatności Google Analytics znajduje się tutaj
Omniture : Polityka prywatności Omniture znajduje się tutaj
ThisMoment : Polityka prywatności ThisMoment znajduje się tutaj

Pliki cookie serwisów społecznościowych.
Nasze witryny internetowe mogą zawierać funkcje pochodzące z witryn internetowych osób trzecich, w szczególności niektórych serwisów społecznościowych. Funkcjom tym mogą towarzyszyć skrypty bądź inne elementy umożliwiające odczytywanie, a niekiedy także umieszczanie w Państwa sprzęcie plików cookie pochodzących z tych serwisów społecznościowych. Ten rodzaj plików cookie może pozwalać na personalizację reklam. Chcielibyśmy poinformować o tych plikach cookie i uzyskać Państwa zgodę na korzystanie z nich, ponieważ jesteśmy jedynie operatorem witryny internetowej firmy Nissan i nie mamy dostępu do tych plików cookie oraz gromadzonych przez nie danych, ani żadnej nad nimi kontroli. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, prosimy zapoznać się z poniższą listą potencjalnych plików cookie należących do serwisów społecznościowych.

Facebook.
Nasze witryny internetowe mogą zawierać następujące funkcje serwisu Facebook, które mogą odczytywać bądź umieszczać pliki cookie tego serwisu:
Przycisk „Lubię to” serwisu Facebook (umożliwiający „polubienie” oglądanej pozycji na Facebooku)
Opcja „Połącz z Facebookiem” (Facebook Connect) (umożliwia użytkownikowi zalogowanie się na swoim koncie w serwisie Facebook i komunikowanie się z naszymi witrynami internetowymi za pośrednictwem tego konta)
Funkcja „Podziel się na Facebooku” (umożliwia użytkownikowi podzielenie się wybraną pozycją w serwisie Facebook)
Funkcja „Graf Społeczny Facebookˮ (pozwala naszym witrynom na pobieranie danych z serwisu Facebook, takich jak zdjęcia profilowe użytkowników albo ogólnodostępnie zamieszczanie wpisy, i umieszczanie ich na naszych witrynach internetowych)
Polityka prywatności serwisu Facebook znajduje się tutaj
Informacje o plikach cookie serwisu Facebook znajdują się tutaj

YouTube i Google.
Nasze witryny internetowe mogą zawierać następujące funkcje serwisów YouTube lub Google, które mogą odczytywać bądź umieszczać pliki cookie tych serwisów:
Odtwarzacz filmów YouTube (umożliwia oglądanie filmów z serwisu YouTube na naszych witrynach)
Logowanie na koncie w serwisie YouTube (umożliwia użytkownikowi zalogowanie się na swoim koncie w serwisie YouTube i komunikowanie się z DEC za pośrednictwem tego konta)
Przycisk Google+1 (umożliwia użytkownikowi oznaczenie wybranej pozycji na jego koncie Google+)
Logowanie w serwisie Google (umożliwia użytkownikowi zalogowanie się na swoim koncie w serwisie Google i komunikowanie się z naszą witryną za pośrednictwem tego konta)
Polityka prywatności serwisu Google znajduje się tutaj (dotyczy także serwisu YouTube)

Twitter.
Nasze witryny internetowe mogą zawierać następujące funkcje serwisu Twitter, które mogą odczytywać bądź umieszczać pliki cookie tego serwisu:
Logowanie w serwisie Twitter (umożliwia użytkownikowi zalogowanie się na swoim koncie w serwisie Twitter i komunikowanie się z naszymi witrynami za pośrednictwem tego konta)
Dzielenie się na Twitterze
Polityka prywatności serwisu Twitter znajduje się tutaj

Flickr.
Nasze witryny internetowe mogą zawierać następujące funkcje serwisu Flickr, które mogą odczytywać bądź umieszczać pliki cookie tego serwisu:
Logowanie w serwisie Flickr (umożliwia użytkownikowi zalogowanie się na swoim koncie w serwisie Flickr i komunikowanie się z naszymi witrynami za pośrednictwem tego konta)
Polityka prywatności serwisu Flickr znajduje się tutaj

Instagram.
Nasze witryny internetowe mogą zawierać następujące funkcje serwisu Instagram, które mogą odczytywać bądź umieszczać pliki cookie tego serwisu:
Logowanie w serwisie Instagram (umożliwia użytkownikowi zalogowanie się na swoim koncie w serwisie Instagram i komunikowanie się z naszymi witrynami za pośrednictwem tego konta)
Polityka prywatności serwisu Instagram znajduje się tutaj

Pinterest.
Nasze witryny internetowe mogą zawierać następujące funkcje serwisu Pinterest, które mogą odczytywać bądź umieszczać pliki cookie tego serwisu:
Przycisk „Pin It” (umożliwia użytkownikowi „podpięcie” wybranej pozycji na jego tablicy w serwisie Pinterest)
Polityka prywatności serwisu Pinterest znajduje się tutaj

Do góry

INFORMACJE PRAWNE – OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

Wchodząc na niniejszą stronę internetową Spółki Nissan, akceptujecie Państwo następujące ogólne warunki. Prosimy o zapoznanie się z tymi ogólnymi warunkami dotyczącymi niniejszej strony internetowej. Jeśli nie akceptujecie Państwo tych ogólnych warunków, nie możecie Państwo korzystać z niniejszej strony internetowej i uprzejmie prosimy Państwa o jej opuszczenie. Korzystanie przez Państwa z niniejszej strony internetowej oraz wszelkie Państwa relacje ze spółką Nissan związane z takim korzystaniem są podporządkowane prawu polskiemu.

Do góry

DEFINICJE

„Autoryzowany dealer/serwis” – członek sieci autoryzowanych dealerów/serwisów; „Sieć autoryzowanych dealerów/serwisów” – osoby mianowane autoryzowanymi dealerami w Polsce przez Spółkę Nissan; „Prawa własności przemysłowej” – wszelkiego rodzaju prawa własności określone w obowiązujących przepisach prawa, obejmujące prawa autorskie, zarejestrowane znaki handlowe, wynalazki, wzory przemysłowe, wzory użytkowe oraz ich użytkowanie; „Spółka Nissan” - NISSAN Sales Central & Eastern Europe Kft. Sp. z o.o. Oddział w Polsce, adres siedziby: Infopark sétány 3/B, 1117 - Budapeszt, Republika Węgierska, numer rej. spółki: Cg. 01-09-735739; „Oddział” - NISSAN Sales Central & Eastern Europe Kft. Sp. z o.o. Oddział w Polsce, oddział Spółki Nissan z siedzibą przy w Warszawie, Al. Jerozolimskie 176, 02-486, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XII Wydział Gospodarczy - Rejestrowy, pod numerem KRS 242329; NIP: 107-000-27-37 „Grupa Nissan” – Nissan Motor Limited, Japonia oraz jej spółki zależne.

Do góry

RYZYKO I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkowanie strony internetowej na własne ryzyko. Niniejsza strona internetowa, jej zawartość oraz wszelkie produkty lub usługi oferowane lub wspomniane tutaj są udostępniane „takie, jakie są” oraz „w zależności od ich dostępności”. Spółka Nissan, Grupa Nissan, jej pracownicy lub przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku lub w związku z następującymi czynnościami: dostęp, użytkowanie lub niemożność użytkowania niniejszej strony internetowej, wszelkich materiałów, informacji lub zaleceń, które widnieją na niniejszej stronie internetowej lub które zostały opracowane na podstawie produktów lub usług udostępnianych tutaj; opóźnień, błędów lub niefunkcjonowania niniejszej strony internetowej, produktów lub usług oferowanych tutaj lub poprzez niniejszą stronę internetową. To ogólne ograniczenie odpowiedzialności dotyczy odszkodowania z tytułu wszelkich szkód niezależnie od ich rodzaju. Spółka Nissan nie udziela żadnej gwarancji, że niniejsza strona internetowa będzie funkcjonować bez zakłóceń lub bez błędów lub że nie zawiera żadnych wirusów lub koni trojańskich, lub błędów, które mogą uszkodzić Państwa komputer lub serwer. Spółka Nissan zastrzega sobie prawo do kontroli strony internetowej lub odmowy dostępu do niej w każdej chwili. Spółka Nissan nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość żadnych podstron nieznajdujących się na niniejszej stronie internetowej ani na żadnych innych serwerach/stronach internetowych, do których niniejsza strona internetowa może zawierać odnośnik. Wobec powyższego Spółka Nissan nie ponosi żadnej odpowiedzialności za żadne serwery/strony internetowe, do których prowadzą odnośniki zawarte na niniejszej stronie internetowej lub które są dostępne dzięki odnośnikom podanym na niniejszej stronie internetowej, w tym również odpowiedzialności z tytułu wszelkich oskarżeń, że treści udostępniane przez takie osoby trzecie naruszają przepisy prawa lub prawa innych osób lub podmiotów.

Do góry

WIARYGODNOŚĆ INFORMACJI

Spółka Nissan dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia wiarygodności i dokładności informacji publikowanych na niniejszej stronie internetowej, jednakże mogą pojawić się nieścisłości techniczne lub błędy drukarskie. Mogą one zostać skorygowane według uznania Spółki Nissan. Spółka Nissan może dokonać zmiany materiałów zamieszczonych na niniejszej stornie internetowej w każdej chwili bez uprzedniego powiadomienia. Zmiana ogólnych informacji będzie obowiązywać od momentu jej opublikowania. Spółka Nissan pragnie zaznaczyć, że z przyczyn technicznych strona internetowa w momencie jej wyświetlenia może zawierać informacje nieaktualne.

Do góry

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Spółka Nissan jest właścicielem wszystkich majątkowych praw własności intelektualnej do niniejszej strony internetowej, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. Powielanie, przekazywanie, rozpowszechnianie lub manipulowanie częścią lub całością zawartości niniejszej strony internetowej w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki Nissan jest surowo wzbronione. Jesteście Państwo upoważnieni wyłącznie do przeglądania niniejszej strony internetowej oraz drukowania materiałów w niej zawartych, do Państwa użytku osobistego (niekomercyjnego) lub jako źródła informacji o produktach lub usługach Spółki Nissan, pod warunkiem, że wszystkie kopie lub fragmenty tych dokumentów będą zawierać wszystkie adnotacje dotyczące praw autorskich lub wszelkich innych praw własności i zastrzeżeń zawartych w danym materiale. Nie możecie Państwo powielać niniejszej strony internetowej ani jej części, publikować, zmieniać lub odsprzedawać informacji znalezionych na niniejszej stronie internetowej lub z niej wydrukowanych.

Do góry

PRODUKTY I CENY

Spółka Nissan ciągle stara się ulepszać swoje produkty i usługi, dlatego wszelkie informacje zawarte w niniejszej stronie internetowej ulegają zmianom. Specyfikacje, modele i ceny wszystkich pozycji zawartych w niniejszej stronie internetowej służą wyłącznie do celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako oferta zawarcia umowy. Pragniemy zaznaczyć, że informacje zawarte na naszej stronie mogą być nieaktualne w momencie ich przeglądania. Prosimy o kontakt z lokalnym autoryzowanym dealerem lub – w przypadku klientów flotowych – o kontakt z lokalnym menadżerem floty w celu uzyskania najnowszych informacji oraz w celu potwierdzenia wszelkich specyfikacji i cen. Ze względów technicznych, kolory prezentowane na stronie internetowej nie odpowiadają rzeczywistym kolorom.

Do góry

KONTAKT ZE SPÓŁKĄ NISSAN

Jeśli pragniecie Państwo skontaktować się ze Spółką Nissan, korespondencję prosimy kierować pod poniższy adres: NISSAN Sales Central & Eastern Europe Kft. Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Infopark sétány 3/B, 1117 - Budapeszt, Węgry; E-mail: poland@nissan-services.eu lub skontaktować się z naszym oddziałem w Polsce: NISSAN Sales Central & Eastern Europe Kft. Sp. z o.o. Oddział w Polsce Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa, numer telefonu: 0 801 647726.

Do góry

REDUKCJA WPŁYWU POJAZDÓW NA ŚRODOWISKO NATURALNE POPRZEZ SKUTECZNE I REALISTYCZNE PODEJŚCIE

Już w fazie opracowywania nowego modelu, Nissan wdraża system działań recyklingowych mających na celu efektywne wykorzystanie surowców naturalnych w każdym momencie cyklu eksploatacyjnego pojazdu z uwzględnieniem zasady 3 x R (redukcja, regeneracja i recykling). Opracowujemy produkty z myślą o ich łatwym recyklingu (wskaźnik odzysku), łatwym demontażu po złomowaniu (wydajność demontażu), oznaczaniu części plastikowych (wskaźnik oznaczenia części plastikowych) i redukcji ilości substancji szkodliwych dla środowiska. Nasi dealerzy są ogniwem łączącym pojazdy marki Nissan i naszych klientów. Jako, że są najbliżej naszych klientów, dealerzy zdają sobie sprawę ze swojej części odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.

Do góry

[RECYKLING] RECYKLING ODPADÓW

Poddajemy recyklingowi metal, piasek, plastik, olej itp. poprzez sortowanie materiałów i promocję odzysku surowców z odpadów we współpracy z firmami recyklingowymi. Wykorzystujemy również ciepło powstające podczas spopielania odpadów.

Do góry

SZANOWNI WŁAŚCICIELE SAMOCHODÓW MARKI NISSAN

Szanowni właściciele samochodów marki NISSAN, chcielibyśmy poinformować Państwa, że Dział sprzedaży Nissana na Europę Środkową i Wschodnią dostosował swoją sieć punktów odbioru i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji do wymagań prawa polskiego dotyczących sieci utylizacji pojazdów. Teraz w swoim regionie znajdziecie Państwo autoryzowany punkt demontażu lub odbioru pojazdów wycofanych z eksploatacji autoryzowany przez firmę Nissan. W punkcie tym możecie Państwo bezpłatnie złomować swój pojazd marki Nissan*. Każdy ze starannie wybranych punktów zdemontuje i podda recyklingowi Państwa pojazd w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego i zgodnie z wymogami prawa polskiego i UE. Ekologiczna utylizacja pojazdów marki Nissan leży w naszym interesie, gdyż pojazdy te zostały opracowane z myślą o wymaganiach ekologicznych. Informacje o położeniu najbliższego autoryzowanego punktu demontażu można znaleźć na naszej stronie internetowej. W naszym salonie sprzedaży możecie Państwo również uzyskać informacje o najbliższych oficjalnych punktach złomowania Państwa starego pojazdu. Więcej informacji możecie Państwo uzyskać w naszych oficjalnych salonach sprzedaży lub dzwoniąc na numer infolinii Nissana. Ochrona środowiska przynosi korzyści firmie Nissan i naszym klientom. Ważnym jest, aby pojazdy marki Nissan, które przestały już służyć swoim właścicielom nie stanowiły zagrożenia dla środowiska naturalnego. Stworzyliśmy sieć warsztatów, które zajmą się ponownym wykorzystaniem materiałów użytych w naszych pojazdach w zgodzie z przepisami prawa i procedurami technologicznymi. Aby umożliwić powtórne wykorzystanie tych materiałów, uprzejmie prosimy o odstawianie starych pojazdów marki NISSAN do naszych autoryzowanych punktów demontażu lub odbioru pojazdów. (Wkrótce opublikujemy szczegółową listę) Szanowni właściciele samochodów marki NISSAN, życzymy Wam wiele radości z nowych pojazdów marki Nissan, oraz prosimy pamiętać, że gdy zakończą one swój długi okres eksploatacyjny, posłużą do odzyskania cennych surowców. Odstawiając samochód do naszego punktu odbioru i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji otrzymujecie Państwo gwarancję, że zostanie on poddany recyklingowi w sposób przyjazny dla środowiska. Dziękujemy Państwu za współpracę: Dział sprzedaży Nissana na Europę Środkową i Wschodnią * Warunki bezpłatnego odbioru: - pojazd jest zarejestrowany w Polsce, -złomowany pojazd jest kompletny i nie zawiera odpadów pochodzących z innego pojazdu. Niespełnienie powyższych warunków może spowodować konieczność uiszczenia opłaty za złomowanie. Wszystko, co musisz wiedzieć o programie złomowania pojazdów marki Nissan…

Do góry

BADANIA DOTYCZĄCE DEMONTAŻU

Według założeń Nissana dobrym sposobem na skuteczniejszy recykling samochodów wycofanych z eksploatacji jest projektowanie i produkcja pojazdów łatwych w demontażu. Opracowujemy technologie odzysku surowców z części, ale jesteśmy też świadomi problemu odpadów z pras samochodowych (Automobile Shredder Residue - ASR), lub innymi słowy tego, co zostaje po demontażu używalnych części i materiałów nadających się do recyklingu. Nissan bada sposoby skutecznego demontażu zwracanych starych samochodów zapewniające efektywny recykling materiałów i ponowne wykorzystanie części. Do tej pory badania koncentrowały się na poszukiwaniu sposobów recyklingu substancji zagrażających środowisku, takich jak zużyty olej, płyny i ołów. Jednak przez kilka ostatnich lat poszukujemy sposobów zwiększenia współczynnika odzysku, zwłaszcza wysoko wartościowych surowców. Podejmiemy próby udoskonalenia technologii demontażu, a wyniki badań będziemy przekazywać do działu projektowego, który będzie dobierać właściwe surowce do produkcji nowych modeli - projektowanych z myślą o łatwym demontażu.

Do góry

SYMBIOZA LUDZI, POJAZDÓW I ŚRODOWISKA

Uważamy, że podstawę ochrony środowiska stanowi zdolność ludzi do okazywania troski i zrozumienia. Wszyscy pracownicy Nissana starają się lepiej zrozumieć środowisko naturalne oraz we wszelkich działaniach kierować się troską o ludzi, społeczeństwo, środowisko i Ziemię. Ta dbałość i oddanie znajdują odzwierciedlenie w każdym produkcie firmy Nissan i we wszystkich działaniach jej pracowników. Jest to siła napędowa nieustannego zaangażowania Nissana w udoskonalanie i wzbogacanie społeczeństwa.

Do góry

ZASADA „3 X R”

Nissan odnosi znaczące sukcesy we wdrażaniu zasady „3 x R”: Redukcja, Regeneracja i Recykling. Nasz dział promocji recyklingu to centrum opracowywania najskuteczniejszych metod przeprowadzania recyklingu w przyszłości. Wypracowuje on standardy dla technik recyklingu w celu wdrażania ich już w fazie projektowania.

Do góry

REDUKCJA ILOŚCI ODPADÓW JUŻ W PROCESIE PRODUKCJI

Recykling oparty na dokładnym sortowaniu surowców i kontroli generacji odpadów u źródła odgrywa ważną rolę w promowaniu redukcji ilości odpadów.

Do góry

REDUKCJA ILOŚCI GENEROWANYCH ODPADÓW

Nissan jest zaangażowany w szereg działań takich jak stosowanie palet zwrotnych, recykling płynów chłodzących do obrabiarek i szukanie sposobów wyeliminowania płynów chłodzących oraz inwestowanie w sprzęt pozwalający znacząco zmniejszyć ilość generowanych odpadów.

Do góry

REGENERACJA I WYKORZYSTANIE ODPADÓW

Kontrolujemy ilość generowanych odpadów podejmując działania takie jak ponowne używanie podzespołów i materiałów, na przykład nakładek ochronnych na podzespoły, które do tej pory były wyrzucane po jednorazowym użyciu.

Do góry

PARTNERSKIE STACJE DEMONTAŻU DLA FIRMY NISSAN

Jeżeli posiadasz samochód wycofany z eksploatacji, tutaj znajdziesz stację demontażu pojazdów w Twojej okolicy.
Pamiętaj, czyste środowisko naturalne jest naszym wspólnym celem!

Do góry

YOU+NISSAN

Potwierdzam i przyjmuję do wiadomości, że z powodów technicznych funkcja wypisania się z programu Nissan + You nie będzie dostępna aż do listopada 2011 roku. Mogę jednakże w każdym czasie skontaktować się z Call Centre Nissana z prośbą o wypisanie mnie tak szybko jak to będzie technicznie możliwe, przy czym moje dane osobowe nie będą już przetwarzane, za wyjątkiem zakresu niezbędnego dla wykonania prośby o wypisanie i poinformowania mnie o usunięciu mojego konta użytkownika; w szczególności, nie będę adresatem żadnej komunikacji za wyjątkiem powyższego zakresu.

Do góry

Program Lojalnościowy


WPROWADZENIE OGÓLNE

Program lojalnościowy YOU+NISSAN został utworzony specjalnie z myślą o właścicielach pojazdów marki Nissan i ma za zadanie umożliwić im pełne wykorzystywanie możliwości posiadanych pojazdów. Od obsługi klienta na najwyższym poziomie, przez porady ułatwiające eksploatację pojazdu, po oferty specjalne i dostęp do ekscytujących imprez – YOU+NISSAN zapewnia niespotykane doznania.
Program lojalnościowy YOU+NISSAN oparty jest na kartach lojalnościowych i jest obsługiwany przez Nissan Sales CEE Kft. (zwaną dalej Spółką), spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną na Węgrzech, pod adresem 1117 Budapest, Infopark sétány 3.
Członkowie programu potwierdzają zapoznanie się i akceptację oraz deklarują przestrzeganie poniższych zasad i warunków oraz innych wytycznych opublikowanych w witrynie YOU+NISSAN (w szczególności zasad i warunków dotyczących ofert/kampanii lojalnościowych).
• adres w Polsce: www.youplusnissan.pl
Niniejsze zasady i warunki dotyczą relacji pomiędzy członkami programu i Spółką.
Spółka może od czasu do czasu wprowadzać zmiany niniejszych zasad i warunków, których zmieniona treść będzie publikowana w witrynach o adresach podanych powyżej.

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA
Członkostwo w programie dostępne jest dla WŁAŚCICIELI samochodów marki Nissan (zarówno osób fizycznych, jak i prawnych), których pojazdy zostały wyprodukowane z kierownicą po lewej stronie i zakupione w autoryzowanej placówce dealerskiej w Europie. Członkiem programu może zostać jedynie osoba figurująca w dokumentach rejestracyjnych pojazdu jako jego właściciel. W przypadku osób fizycznych członkostwo dostępne jest dla osób w wieku przynajmniej 18 lat. W przypadku pojazdów marki Nissan, których zakup finansowany jest w drodze leasingu: uwzględniony zostanie użytkownik figurujący w dokumentach rejestracyjnych pojazdu.
W przypadku osób, które zakupią pojazd marki Nissan z drugiej ręki, a poprzedni właściciel dokonał rejestracji w programie YOU+NISSAN, Spółka może dokonać dodatkowej weryfikacji prawa do członkostwa i/lub zażądać wyrażenia zgody oraz udzielenia informacji przez poprzedniego właściciela pojazdu.
Do uczestnictwa w programie uprawnieni są tylko ci właściciele pojazdów marki Nissan, którzy zarejestrują się w portalu YOU+NISSAN. Rejestracja w programie jest bezpłatna.
Rejestracji można dokonać w jednej z powyższych witryn lub w dowolnej placówce dealerskiej Nissana, której personel w razie potrzeby udzieli odpowiedniej pomocy. Możliwa jest również rejestracja bez konieczności korzystania z Internetu, za pomocą formularza, który można otrzymać w placówce dealerskiej Nissana. W przypadku wypełnienia dokumentu rejestracyjnego konsultant sprzedaży lub doradca serwisowy – w oparciu o dorozumiane upoważnienie uzyskane na podstawie formularza wypełnionego i podpisanego przez klienta oraz złożonego w placówce dealerskiej – wprowadza dane do systemu YOU+NISSAN. Papierowy formularz rejestracyjny należy przechowywać w placówce dealerskiej przez okres 5 (pięć) lat, a następnie zniszczyć.
Spółka ma prawo odmówić przyjęcia formularza od wnioskodawcy bez podania przyczyny. W tym zakresie decyzja Spółki jest ostateczna (postanowienie to nie dotyczy konsumentów, o ile i w zakresie, w jakim nie jest ono dopuszczalne w stosunku do konsumentów w świetle prawa).

KARTA CZŁONKOWSKA
Członkowie programu otrzymają karty członkowskie drogą pocztową. Spółka dołoży wszelkich starań, aby wysyłać karty członkowskie w ciągu miesiąca od daty rejestracji, jednakże termin ten może ulec wydłużeniu w ogóle w przypadku błędów dostawcy usług pocztowych i/lub niepełnych bądź nieprawidłowych danych podanych przez klienta.
Aby uzyskać dostęp do korzyści wynikających z członkostwa, należy dokonać aktywacji konta. W tym celu należy kliknąć łącze aktywacyjne w wiadomości e-mail otrzymanej po dokonaniu rejestracji.
Aby korzystać ze zniżek w okresie od aktywacji członkostwa do otrzymania karty członkowskiej, jako dowód członkostwa można przedłożyć w salonie/serwisie Nissana wydrukowaną wiadomość e-mail otrzymaną po dokonaniu rejestracji w programie lub pokazać wiadomość na ekranie smartfona lub innego urządzenia elektronicznego z funkcją wyświetlania wiadomości e-mail.
Na karcie członkowskiej widnieje imię i nazwisko klienta oraz numer VIN pojazdu. Karta członkowska jest imienna i korzystać z niej może tylko osoba wymieniona na karcie.
W przypadku zagubienia, kradzieży lub utraty karty w inny sposób, klient musi poinformować o tym Spółkę w ciągu 30 dni, kontaktując się z infolinią. Spółka bezpłatnie wyda klientowi nową kartę członkowską i anuluje wydaną wcześniej kartę.
Spółka może żądać zwrotu karty członkowskiej oraz odmówić wydania nowej karty w przypadku wystąpienia podejrzeń niewłaściwego korzystania z karty członkowskiej.

KORZYŚCI, OFERTY I KAMPANIE DLA LOJALNYCH KLIENTÓW
Uprawnieni posiadacze kart programu lojalnościowego YOU+NISSAN mają prawo do korzyści i nagród zgodnie z informacjami przekazywanymi co pewien czas przez Spółkę, zarówno drogą komunikacji bezpośredniej, jak i poprzez publikację informacji w witrynie internetowej. Korzyści/zniżki można odbierać wyłącznie w autoryzowanych salonach/serwisach Nissana na terenie Węgier, Czech, Słowacji i Polski. Zniżki na usługi serwisowe mają zastosowanie jedynie w przypadku faktur wystawionych na posiadacza karty członkowskiej. Żadne korzyści/zniżki nie przysługują w odniesieniu do usług opłaconych bezpośrednio lub pośrednio przez ubezpieczyciela.
Informacje dotyczące aktualnie obowiązujących ofert i kampanii znaleźć można w witrynie YOU+NISSAN.
Poza kartą członkowską Spółka może zażądać przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających zgodność z wymogami kampanii, w tym również dokumentów rejestracyjnych pojazdu (w Polsce: dowód rejestracyjny), prawa jazdy itp.

ŁĄCZENIE OFERTY LOJALNOŚCIOWEJ Z INNYMI ZNIŻKAMI:
Wybrane zniżki lojalnościowe można łączyć z innymi ofertami rabatowymi. Zasady łączenia ofert mogą różnić się w zależności od modelu. Aby uzyskać dalsze informacje na temat możliwości łączenia zniżek, należy zapoznać się z zasadami i warunkami danej oferty lojalnościowej.
Zniżek lojalnościowych na usługi serwisowe NIE MOŻNA łączyć z innymi zniżkami na usługi serwisowe!

WYPOWIEDZENIE
Spółka może zawiesić lub zakończyć Program lojalnościowy YOU+NISSAN, informując o tym uczestników za pośrednictwem swojej strony internetowej i/lub poczty elektronicznej.
Spółka zastrzega sobie prawo do anulowania danej karty członkowskiej i członkostwa według własnego uznania (zdanie to nie dotyczy konsumentów, o ile i w zakresie, w jakim nie jest ono dopuszczalne w stosunku do konsumentów w świetle prawa). Nieodpowiednie korzystanie z karty lub naruszenie warunków zawartych w niniejszym dokumencie bądź opublikowanych w witrynie Spółki może spowodować natychmiastowe anulowanie członkostwa oraz karty.
Członek programu ma prawo w dowolnym momencie wycofać się z członkostwa.
W przypadku gdy klient dokona sprzedaży pojazdu lub pojazd zostanie skradziony, wycofany z użytku bądź klient utraci jego posiadania w inny sposób, należy usunąć ten pojazd ze swojego profilu w ciągu 30 dni i skontaktować się z infolinią w celu anulowania karty członkowskiej lub wydania nowej karty, w zależności od tego, czy członek ten nadal ma prawo do uczestnictwa w programie YOU+NISSAN.
W przypadku gdy nowo zarejestrowany członek zgłosi się jako właściciel pojazdu marki Nissan zarejestrowanego w programie przez poprzedniego właściciela pojazdu, członek ten zostanie poproszony o kontakt z infolinią i przedstawienie dowodu własności pojazdu.
Spółka ma prawo według własnego uznania usunąć dowolny profil pojazdu, w szczególności w przypadku otrzymania informacji – w dowolnej formie – dotyczącej zmiany właściciela pojazdu lub wycofania pojazdu z użytku (postanowienie to nie dotyczy konsumentów, o ile i w zakresie, w jakim nie jest ono dopuszczalne w stosunku do konsumentów w świetle prawa).

PROFIL MOJEGO NISSANA
Profil w witrynie YOU+NISSAN powinien zawierać następujące dane:

 • VIN (!)
 • Model (*)
 • Typ silnika (*)
 • Typ nadwozia (*)
 • Liczba drzwi (*)
 • Skrzynia biegów (*)
 • Moc (*)
 • Historia (samochód nowy czy używany)
 • Data zakupu
 • Planowana data zakupu
 • Przebieg
 • Roczny szacunkowy przebieg w km

Użytkownik może w dowolnej chwili usunąć profil pojazdu.
Podanie danych w ramach programu YOU+NISSAN jest dobrowolne. Dane oznaczone (!) są wymagane, aby zakończyć rejestrację i zacząć korzystać z programu YOU+NISSAN. Wymagane jest również podanie danych oznaczonych symbolem (*). Dane są uzupełniane automatycznie na podstawie numeru VIN pojazdu. Po dokonaniu rejestracji w programie YOU+NISSAN i wprowadzeniu numeru VIN pojazdu klient wyraża zgodę na dopasowanie odpowiednich danych w bazie danych numerów VIN Spółki (w której nie ma żadnych danych osobowych) do profilu klienta. Dane bez symbolu (!) lub (*) nie są obowiązkowe, jednakże w przypadku podania tych danych klient wyraźnie zgadza się na ich przetwarzanie przez Spółkę w celach związanych z członkostwem w programie YOU+NISSAN.

MÓJ GARAŻ
Funkcja „Mój garaż” umożliwia dokonanie rejestracji większej liczby pojazdów w ramach jednego konta. Można w dowolnej chwili usuwać pojazdy z garażu lub rejestrować nowe każdorazowo po dokonaniu zakupu nowego lub używanego pojazdu marki Nissan. Prosimy pamiętać, że po usunięciu wszystkich samochodów z garażu nie można korzystać z ofert lojalnościowych ani zniżek oraz należy skontaktować się z infolinią w celu anulowania karty członkowskiej.

MÓJ PROFIL
Profil użytkownika w witrynie YOU+NISSAN powinien zawierać następujące dane:

 • Tytuł (!)
 • Imię (!)
 • Nazwisko (!)
 • Adres do korespondencji (!)
 • Adres e-mail (!)
 • Numer telefonu
 • Zgoda na przesyłanie korespondencji marketingowej
 • Preferowany sposób kontaktu
 • Hasło (!)

Podanie danych w ramach programu YOU+NISSAN jest dobrowolne. Dane oznaczone (!) są wymagane, aby zakończyć rejestrację i zacząć korzystać z programu YOU+NISSAN.
Użytkownik może w dowolnej chwili usunąć swój profil z witryny YOU+NISSAN. Prosimy pamiętać, że po usunięciu profilu użytkownika z witryny nie można korzystać z ofert lojalnościowych i zniżek, ani otrzymywać korespondencji marketingowej, na którą użytkownik uprzednio wyraził zgodę, za pośrednictwem witryny YOU+NISSAN. Prosimy jednak pamiętać, że w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie korespondencji marketingowej w inny sposób (np. przy zakupie nowego pojazdu, przy okazji korzystania z usług serwisowych, w trakcie imprez tematycznych organizowanych przez firmę Nissan itp.), kontakt będzie nawiązywany w oparciu o taką zgodę Prosimy również pamiętać o możliwości dokonania ponownej rejestracji w programie YOU+NISSAN w dowolnym momencie.
Prosimy o kontakt z infolinią w celu anulowania karty członkowskiej w przypadku usunięcia konta użytkownika.
Wszelka korespondencja będzie przesyłana na adres wskazany przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Członek programu zobowiązany jest powiadomić Spółkę w przypadku każdorazowej zmiany nazwiska, adresu lub innych danych. Firma nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie korespondencji, nawet jeśli podano prawidłowy adres (zdanie to nie dotyczy konsumentów, o ile i w zakresie, w jakim odpowiednio przepisy prawa nakładają na Spółkę taką odpowiedzialność a jej wyłączenie w stosunku do konsumentów nie jest dopuszczalne w świetle prawa).
Zasady ochrony danych zostały zawarte w Zasadach i warunkach ochrony danych.

KLIKNIJ I ZADZWOŃ ORAZ KLIKNIJ I CZATUJ
Kliknij i czatuj:
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt. W godzinach pracy (od poniedziałku do piątku, od godziny 9:00 do 18:00, z wyjątkiem świąt) można porozmawiać w czasie rzeczywistym z jednym z naszych pracowników lub wysłać wiadomość e-mail, na którą postaramy się odpowiedzieć w ciągu 2 dni roboczych.
Kliknij i zadzwoń:
Można również zadzwonić do nas w podanych godzinach pracy. W przypadku gdy wszyscy operatorzy będą zajęci, postaramy się jak najszybciej oddzwonić. Usługa „Kliknij i zadzwoń” jest bezpłatna, jednakże operator sieci telefonicznej może pobierać opłaty za roaming w przypadku połączeń z zagranicy.

Prosimy pamiętać, że operatorzy usługi „Kliknij i czatuj” oraz „Kliknij i zadzwoń” nie są technikami oraz nie posiadają upoważnienia ani odpowiednich kwalifikacji, aby bezpośrednio odpowiadać na pytania techniczne. W przypadku takich pytań operatorzy pomagają jedynie uzyskać odpowiedź od odpowiednio wykwalifikowanego personelu. Zwykle wymaga to więcej czasu niż podano powyżej, jednakże za każdym razem nasi operatorzy dołożą wszelkich starań, aby udzielić klientowi odpowiedzi w najkrótszym możliwym czasie.
Komunikacja za pomocą usługi „Kliknij i zadzwoń” oraz „Kliknij i czatuj” może być rejestrowana przez Spółkę. Zarejestrowany materiał będzie przechowywany przez okres 1 roku i może służyć wyłącznie do celów związanych z programem lojalnościowym YOU+NISSAN oraz szkoleniami i kontrolą jakości. W obu ostatnich przypadkach można wykorzystywać jedynie anonimowe wersje zarejestrowanego materiału. Po upływie 1 roku zarejestrowana komunikacja zostanie trwale usunięta. Dane będą przetwarzane przez Spółkę i, okazjonalnie, przez partnerów umownych Spółki. Klient ma prawo do otrzymywania wszelkich informacji na temat swoich danych osobowych przechowywanych przez Spółkę i podmiotów zajmujących się przetwarzaniem danych, a także do dostępu do danych osobowych, otrzymania wyciągu z bazy danych oraz usunięcia danych. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się ze Spółką drogą listowną, pisząc na poniższy adres: 1133 Budapest, Infopark sétány 3., lub drogą elektroniczną, pisząc na adres: poland@nissan-services.eu.

Do góry